Sirius

kennel

labrador   retrievers

alfa   sirius

Líza


Desatero  dobrého  vůdce - psovoda :

   1.     Pamatuj, že pes je živá bytost
   2.     Respektuj jeho biologické potřeby – může mít žízeň, hlad, může mu být i zima ...
   3.     Poznej svého psa a opírej se o jeho dobré vlastnosti
   4.     Učení nemusí být mučení - raději odměňuj než trestej
   5.     Buď trpělivý
   6.     Buď důsledný
   7.     Připusť si, že pes díky svým smyslům pozná někdy víc než ty
   8.     Udělá-li pes něco špatného – hledej nejprve chybu u  sebe
   9.     Nebuď nadměrně ctižádostivý a uměj prohrávat
  10.    Vždy buď psovi dobrým vůdcem smečky a měj ho rád za všech okolností

Velmi mě zaujalo toto desatero, obsahuje totiž hlubokou pravdu o soužití, výcviku a komunikaci se psy. My všichni na sobě musíme ještě dlouho pracovat, abychom se přiblížili ke všem psím ctnostem - věrnosti, obětavosti, lásce až za hrob. Uvědomme si, že k nejlepším výkonům vede vzájemná důvěra a spolupráce celé dvojice; člověk poskytuje svůj rozum a pes své instinkty. Při výcviku a následných zkouškách je totiž potřeba moře pracovitosti, trpělivosti, ale i kapička štěstí.

Přeji Vám všem, ať se daří!

  (Desatero zdroj Policie ČR Praha, fotografie CHS Alfa Sirius, Eve´s Elisabeth)

Domů